Főoldal » Archív » További 20 illegális határátlépő bíróság elé állítását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség ma reg­ge­lig bezá­ró­lag továb­bi húsz fő bíró­ság elé állí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál. A mig­rá­ci­ós vál­ság­hely­zet kihir­de­té­se óta mind­össze­sen 284 elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be gyor­sí­tott eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló indít­ványt határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt az ügyész­ség a bíró­ság előtt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye