Főoldal » Archív » További három embercsempész került előzetesbe Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2015. augusz­tus 24-én és augusz­tus 26-án indít­vá­nyoz­ta három magyar ember­csem­pész férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő szír és afgán mig­rán­so­kat szál­lí­tot­tak az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest felé.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye