Főoldal » Archív » Trafikrablásnak álcázták a sikkasztást - vádemelés

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fővá­ro­si tra­fik eladó­já­val és annak 25 éves tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint idén augusz­tus­ban meg­ren­dez­ték a dohány­bolt kirab­lá­sát, a pénzt azon­ban való­já­ban elsikkasztották.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye