Főoldal » Archív » Ügyészi akció a „beszámlázó” takarító-céghálózat vezetői és segítőik ellen- 16 gyanúsított őrizetben

A  Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­szei, a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­lal és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal­lal együtt­mű­köd­ve össze­han­golt intéz­ke­dés kere­té­ben ország­szer­te ház­ku­ta­tá­so­kat tar­tot­tak és 16 főt bűn­ügyi őri­zet­be vettek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye