Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ügyészi indítvány a szegvári késelő előzetes letartóztatására

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a szeg­vá­ri fér­fi­nak az elő­ze­tes letartóztatását,aki a hét­vé­gén három­szor is meg­szúr­ta hara­go­sát. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2014. már­ci­us 29-én késő este egy szeg­vá­ri sörö­ző előtt ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, majd a rugós zseb­ké­sé­vel három­szor - a fel­kar­ján, a mell­ka­sán és a hasa bal olda­lán -  meg­szúr­ta a sértettet.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.01.