Főoldal » Ügyészségek » Főügyészségek » Központi Nyomozó Főügyészség

Központi Nyomozó Főügyészség

cím: 1087 Buda­pest, Köny­ves Kál­mán krt. 38.
pos­ta­fi­ók: 1476 Buda­pest, Pf: 404.
tele­fon: +36 1 354-28-10; +36 1 435-55-00
fax: +36 1 354-28-30
e-mail: kozpontinyomozo.fou@mku.hu

Vezetői

főügyész:

Dr. Fürcht Pál Zsolt

nyo­mo­zá­sért fele­lős főügyész­he­lyet­tes:

Dr. Kiss Árpád

bün­te­tő­bí­ró­sá­gi tevé­keny­sé­get irá­nyí­tó főügyész­he­lyet­tes:

Dr. Costopulos Orestis

a főügyész kato­nai helyet­te­se:

Dr. Waltner Rolland

Illetékessége

• Orszá­gos

Mi a Központi Nyomozó Főügyészség feladata?

Ábra: a Központi Nyomozó Főügyészség feladata
Ábra: a Központi Nyomozó Főügyészség feladata