Főoldal » Hírek » Ügyészségi siker a nemzetközi jogi versenyen

Magyar ügyész­sé­gi csa­pat is részt vett a ran­gos nem­zet­kö­zi jogi ver­seny, a The­mis dön­tő­jén. Az első for­du­ló­ban arany­ér­met nyert fia­tal ügyész­sé­gi fogal­ma­zók erős nem­zet­kö­zi mezőny­ben, angol jogi szak­nyel­ven, online, élő­ben adtak szá­mot a tudá­suk­ról.