Főoldal » Archív » Ügyfélszolgálati irodában garázdálkodott

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 71 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2014 szep­tem­be­ré­ben az áram­szol­gál­ta­tó bala­ton­fü­re­di ügy­fél­szol­gá­la­tán erő­sza­kos, agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, amely a jelen­lé­vők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kel­tett.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye