Főoldal » Archív » Újabb bíróság elé állítások a fővárosban embercsempészés miatt

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén tovább­ra is folya­ma­to­sak az ember­csem­pé­szés miatt indult eljá­rá­sok. A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a héten egy nap alatt hat külön­bö­ző ügy­ben hat magyar állam­pol­gárt állí­tott ered­mé­nye­sen bíró­ság elé gyor­sí­tott eljárásban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye