Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Újabb előzetes letartóztatás a Buda-Cash Brókerház ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon egy hónap­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba hely­ze­te a Buda-Cash Bró­ker­ház Zrt. egy­ko­ri vezetőjét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye