Főoldal » Archív » Újabb hivatalos személy elleni erőszak a kiskunhalasi őrzött szálláson – gyorsított eljárásban felel a támadó

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűntette
miatt bíró­ság elé állít egy 27 éves algé­ri­ai fér­fit, aki 2016. júni­us 9-én a
kis­kun­ha­la­si őrzött köz­pont­ban az elő­ál­lí­tá­sa során ellen­állt, rátá­madt az egyik
fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrre, com­bon rúgta, majd a rend­őr­au­tót is megrongálta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye