Főoldal » Archív » Újabb két személyt állítottak bíróság elé a Magyarország-Románia labdarúgó mérkőzést biztosító rendőrök elleni támadások miatt

A 2015. szep­tem­ber 04-én meg­ren­de­zett mér­kő­zést biz­to­sí­tó rend­őrök elle­ni táma­dá­sok­kal össze­füg­gés­ben a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon újabb két sze­mélyt állí­tott bíró­ság elé gyor­sí­tott eljá­rás­ban hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak minő­sí­tett bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.11.