Főoldal » Archív » Újabb két személyt ítéltek letöltendő börtönbüntetésre a magyar-román meccset biztosító rendőrök elleni támadások miatt

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a napok­ban újabb két elkö­ve­tőt azo­no­sí­tott és állí­tott bíró­ság elé hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. A ter­hel­te­ket a bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye