Főoldal » Archív » Újabb szeméremsértés a fővárosban – a férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A 47 éves fér­fi­val szem­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, miu­tán a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint két nap­pal ezelőtt az Árpád híd pesti híd­fő­jé­nél mások előtt sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.01.