Főoldal » Archív » Újév napján rabolta ki a 79 éves egyedülálló asszonyt

Egy 30 éves férfi újév nap­ján, haj­nal­ban bán­tal­maz­ta, és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a 79 éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott egye­dül­ál­ló asszonyt és elvet­te 140.000.- Ft-os meg­ta­ka­rí­tá­sát. A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bün­tet­te miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.