Főoldal » Archív » Újkrumpliként mérték le és lopták el a laptopot

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal pár­ral szem­ben, akik egy bevá­sár­ló­köz­pont önki­szol­gá­ló kasszá­já­nál zöld­ség­ként mér­tek le és lop­tak el egy laptopot.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.15.