Főoldal » Archív » Újra előzetesben egy kábítószer-kereskedelemmel vádolt férfi, aki a házi őrizete alatt is folytatta bűnös tevékenységét

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság újra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelemmel vádolt fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a házi őrize­té­nek tar­ta­ma alatt is napi rend­sze­res­ség­gel árult kábí­tó­szert.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye