Főoldal » Archív » Unokái előtt verte meg feleségét karácsonykor

Bru­tá­li­san meg­ver­te fele­sé­gét a vád­lott 2013. kará­cso­nyán, aztán fel­szó­lí­tot­ta az ünnep miatt láto­ga­tó­ba érke­zett uno­ká­it, hogy ők is ver­jék meg a nőt, külön­ben töb­bet nem mehet­nek hoz­zá­juk. A verés után a férfi a ház min­den ajta­ját bezár­ta, a redő­nyö­ket leen­ged­te, az ingat­lan kul­csa­it zseb­re tette, így a fele­sé­ge nem tudott kime­ne­kül­ni a lakásból.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 68 éves fér­fi­val szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Személyi szabadság