Főoldal » Archív » „Unokázós” csalássorozat miatt emelt vádat az ügyészség

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség 30 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két fér­fi­vel és egy nővel szem­ben, akik a vád sze­rint rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve idős­ko­rú­ak­tól csal­tak ki pénzt és érté­ke­ket oly módon, hogy a tele­fo­non fel­ke­re­sett sér­tet­tek bajba jutott gyer­me­ké­nek vagy uno­ká­já­nak adták ki magukat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye