Főoldal » Archív » Utánfutóhoz láncolták a látássérült embert

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy apá­val és fiá­val szem­ben, akik ember­te­le­nül bán­tak hozzátartozójukkal.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye