Főoldal » Archív » Utcán közlekedő, idős sértetteket szemeltek ki Veszprémben

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­től való elvé­tel­lel elkö­ve­tett kifosz­tás és rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2014 októ­be­ré­ben egy 81 és egy 67 éves asszony váll­tás­ká­ját vet­ték el a ben­nük lévő érté­kek­kel és okira­tok­kal együtt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye