Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Utcán közlekedők táskáit tulajdonították el

A Pápai Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azok­kal a 22 és 20 éves pápai fér­fi­ak­kal, vala­mint fia­tal­ko­rú tár­suk­kal szem­ben, akik 2014 feb­ru­ár­já­ban Pápán, az utcán köz­le­ke­dő asszo­nyok­tól tulaj­do­ní­tot­ták el táskáikat.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Utcán köz­le­ke­dők tás­ká­it tulaj­do­ní­tot­ták el