Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádat emelt az ügyészség az újpesti liftes támadó ellen

 

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűntette,valamint rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki lép­cső­há­zak lift­je­i­ben soro­zat­jel­leg­gel köve­tett el lopá­so­kat, illet­ve egy eset­ben a sér­tett érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben erő­sza­kot is alkalmazott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye