Főoldal » Archív » Vádemelés a 2013-as BVSC-uszodában történt baleset ügyében

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt a BVSC sport­egye­sü­let 2013. máju­sá­ban hiva­tal­ban volt létesítmény-igazgatója, vala­mint a sport­uszo­da akko­ri veze­tő­je ellen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2015.11.26.