Főoldal » Archív » Vádemelés a baracsi kettős emberölés ügyében

Több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fejér Megyei Főügyész­ség. A 49 éves vád­lott és élet­tár­sa 2013. októ­ber 12-én reg­gel a bara­csi ott­ho­nuk­ban ébre­dés után a háló­szo­bá­ban vesze­ked­ni kezd­tek. A vesze­ke­dés miatt indu­la­tos­sá vált vád­lott a föl­dön heve­rő gumi­ka­la­páccsal több­ször a sér­tett fejé­re súj­tott. A nő nem vesz­tet­te el az esz­mé­le­tét, véde­ke­zett, mire a vád­lott meg­foj­tot­ta. Ezután a férfi elha­tá­roz­ta, hogy a 22 éves nevelt fiát is meg­öli. Egy fém­fe­jű kala­páccsal az ágy­ban alvó fiú jobb halán­té­ká­ra súj­tott. A sér­tett nem halt meg azon­nal, hörög­ni kez­dett, ezért a vád­lott őt is fojtogatta.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bara­csi ket­tős emberölés