Főoldal » Archív » Vádemelés a békéscsabai sorozatbetörő ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 5 rend­be­li kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, 11 rend­be­li lopás vét­sé­ge és továb­bi 4 rend­be­li lopás vét­ség kísér­le­te miatt emelt vádat egy 20 éves újkí­gyó­si ille­tő­sé­gű, de Békés­csa­bán haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfi ellen.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye