Főoldal » Archív » Vádemelés a benzinkutast elsodró benzintolvajjal szemben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi 2014. decem­be­ré­ben tan­ko­lás után négy­szer fize­tés nél­kül távo­zott moson­ma­gyar­óvá­ri ben­zin­ku­tak­ról. A negye­dik alka­lom­mal a távo­zá­sát az egyik ben­zin­ku­tas pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, de a vád­lott a jár­mű­vé­vel szán­dé­ko­san elso­dor­ta őt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye