Főoldal » Archív » Vádemelés a biztonsági őrre támadó, majd a rendőröknek is ellenálló férfi ügyében

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014 novem­be­ré­ben a for­ga­lom­mal szem­ben köz­le­ked­ve csak­nem súlyos bal­ese­tet oko­zott, majd egy üzem biz­ton­sá­gi őrét bán­tal­maz­ta, s a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­nek is ellenállt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye