Főoldal » Archív » Vádemelés a cégeket fantomizáló és vagyonukat elsikkasztó bűnszervezet tagjai ellen

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik rész­ben egy Szer­bi­á­ból irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként fize­tés­kép­te­len cégek eltün­te­té­sé­re és meg­ma­radt vagyo­nuk elsik­kasz­tás­ra szakosodtak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- vád­eme­lés a cége­ket fan­to­mi­zá­ló bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szemben