Főoldal » Archív » Vádemelés a Delej utcai különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az 57 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint idén feb­ru­ár­ban VIII. kerü­le­ti közös laká­suk­ban össze­sen 99 kés­szú­rás­sal ölte meg volt fele­sé­gét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye