Főoldal » Archív » Vádemelés a Dugonics utcai emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két 37 év körü­li fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint tavaly már­ci­us­ban azért ölték meg egyik isme­rő­sü­ket, hogy a rok­kant­sá­ga miatt folyósított
pénz­össze­get tőle megszerezzék.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Vád­eme­lés a Dugo­nics utcai ember­ölés ügyében