Főoldal » Archív » Vádemelés a felesége száját összevarró férfi ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt az ellen a 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly feb­ru­ár­ban, a Buda­pest XXII. kerü­le­ti laká­suk­ban a fele­sé­gét súlyo­san bán­tal­maz­ta, és ennek során a nő szá­ját összevarrta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés a fele­sé­ge szá­ját össze­var­ró férfi ellen