Főoldal » Archív » Vádemelés a fogolyszökést elkövető és a rendőrökre támadó tiszakécskei férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 36 éves tisza­kécs­kei férfi ellen, aki 2015. szep­tem­ber 16-án, Tisza­kécs­kén az őt jog­sze­rű­en elő­ál­lí­tó rend­őrök őri­ze­té­ből meg­szök­ve gereb­lyé­vel és faka­ró­val fenye­get­te, vala­mint gázspray-vel lefúj­ta az egyik egyenruhást.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye