Főoldal » Archív » Vádemelés a fővárosban egy román embercsempésszel szemben

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy román állam­pol­gár­ral szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly szep­tem­ber­ben több kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get a határ jogo­su­lat­lan átlépéséhez.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.05.