Főoldal » Archív » Vádemelés a garázda fesztiválozók ellen - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat három 20 éves, Győr-Moson-Sopron megyei ille­tő­sé­gű fér­fi­val szem­ben, akik 2015. júli­us ele­jén, a Bala­ton­al­má­di­ban meg­ren­de­zett Almádi-napokon a visel­ke­dé­sü­ket kifo­gá­so­ló, őket rend­re intő sze­mé­lyek­kel szem­ben han­gos­kod­tak, dur­ván vissza­be­szél­tek nekik, végül egyi­kük egy továb­bi, őket szin­tén csen­de­sí­te­ni igyek­vő fér­fit ököl­lel arcon ütött.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye