Főoldal » Archív » Vádemelés a gólyatábori erőszaktevővel szemben

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt az ún. fonyód­li­ge­ti gólya­tá­bor­ban tör­tént bűn­cse­lek­mény miatt, amely ügy nyo­mo­zá­sa az elmúlt hónap­ban a sajtó élénk érdek­lő­dé­se mel­lett a közel­múlt­ban feje­ző­dött be.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.20.