Főoldal » Archív » Vádemelés a győri kórház sérelmére elkövetett közel 100 millió Ft vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyében

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a győri kór­ház­nak gaz­dál­ko­dá­si téren fele­lős beosz­tá­sú egy­ko­ri alkal­ma­zott­ja és négy társa ellen minő­sí­tett hűt­len keze­lés, minő­sí­tett csa­lás és több rend­be­li minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­se miatt. A kór­ház­nak oko­zott vagyo­ni hát­rány és kár mind­össze­sen 94.780.831 Ft.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye