Főoldal » Archív » Vádemelés a győrszentiváni színesfémkereskedő bűnszervezet ügyében

A több­éves fel­de­rí­tő, vizs­gá­la­ti és vád­elő­ké­szí­tő munka ered­mé­nye­ként a Győr-Moson- Sop­ron Megyei Főügyész­ség az adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy, vagy azt meg­ha­la­dó mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Győri Tör­vény­szék­hez V. Róbert és tizen­öt társa ellen.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye