Főoldal » Archív » Vádemelés a Gyula Vezér lépcsőn történt emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2011 novem­be­ré­ben több tucat­nyi kés­szú­rás­sal vég­zett vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott áldozatával.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Vád­eme­lés a Gyula Vezér lép­csőn tör­tént ember­ölés ügyében