Főoldal » Archív » vádemelés a halálos balesetet okozó nagymágocsi férfival szemben

A vád­lott egy helyi bolt udva­rá­ból tola­tott ki az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi­val. A hát­ra­me­net során a meg­fe­le­lő figye­lem és körül­te­kin­tés elmu­lasz­tá­sa miatt nem vette észre a gya­log­jár­dán neki bal­ról jobb­ra gya­lo­go­san bot­tal köz­le­ke­dő sér­tet­tet, akit a teher­gép­ko­csi hátsó részé­vel elütött. A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben egyen­sú­lyát vesz­tet­te, térd­re esett és a folya­ma­to­san tola­tó gép­ko­csi alá szo­rult akként, hogy a mell­ka­sán a gép­ko­csi­val a vád­lott áthaj­tott.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye