Főoldal » Archív » Vádemelés a III. kerületi „liftes”gyilkos” ügyében

Más­fél hónap alatt három magá­nyos nőt táma­dott meg érté­ke­i­kért a fegy­ház­ból sza­ba­dult vád­lott. Este hazá­ig követ­te őket, beszállt utá­nuk a lift­be és -két nő esetében- tapé­ta­vá­gó kés­sel táma­dott rájuk. Egyi­kük később bele­halt a sérülésekbe.

A vád­lott a vád­irat­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a nyo­mo­zás során részben
beis­mer­te. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő, jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Vádemelés a III. kerü­le­ti lif­tes gyil­kos ügyében