Főoldal » Archív » Vádemelés a Jász utcai emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2013. júni­u­sá­ban Buda­pes­ten, a XIII. kerü­le­ti Jász utcai lakó­há­zá­nál bal­tá­val és kés­sel vég­zett áldo­za­tá­val, majd a holt­tes­tet feldarabolta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.16. - Vád­eme­lés a Jász utcai ember­ölés ügyében