Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a játszótéren gyereket bántalmazó férfival szemben

 

A vád­irat sze­rint a férfi egy helyi tár­sas­ház föld­szint­jén levő iro­dá­já­ban dol­go­zott a késő dél­utá­ni órák­ban, ami­kor is a közel­ben levő ját­szó­té­ren tar­tóz­ko­dó gye­re­kek zör­gés­sel, kopog­ta­tás­sal zavar­ni kezd­ték őt a mun­ka­vég­zés­ben. A vád­lott ezért kiment a ját­szó­tér­re, hogy rend­re uta­sít­sa őket, de már csak az egyik tizen­két éves kis­ko­rút talál­ta ott, aki­nek elkap­ta a mell­ka­sát, majd a föld­re eső sér­tet­tet arcon ütötte.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye