Főoldal » Archív » Vádemelés a kegyeletsértő tolvajjal szemben

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li lakos­sal szem­ben, aki töb­bek között magát fake­res­ke­dő­nek kiad­va csa­pott be sér­tet­te­ket, vala­mint a mind­szen­ti teme­tő­ben mint­egy nyolc sír­ról tulaj­do­ní­tott el kegytárgyakat.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a kegye­let­sér­tő tol­vaj­jal szem­be­ni vádemelésről