Főoldal » Archív » Vádemelés a kerékpáros tolvajjal szemben

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat
emelt egy fér­fi­val szem­ben. A vád­lott 2015. októ­be­ré­ben pénz­szer­zé­si cél­lal a kerék­pár­já­val Kapos­vár utcá­it járva olyan gép­ko­csi­kat kere­sett, melyek­ből a tulaj­do­nos óvat­lan­sá­ga miatt érté­ke­ket tulaj­do­nít­hat el.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye