Főoldal » Archív » Vádemelés a két rendőr halálát okozó közúti baleset ügyében

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban a XVIII. kerü­let­ben ittas álla­pot­ban oko­zott köz­úti bal­ese­tet, amely­ben két rend­őr éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye