Főoldal » Archív » Vádemelés a két sértett sérelmére szexuális erőszakot elkövető szegedi férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron, ille­tő­leg két éve köve­tett el sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nye­ket az egye­dül haza­fe­lé sétá­ló nők sérelmére.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye