Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés a kézilabda szurkolók 47-es főúton történt halálos balesete miatt

A vád­irat sze­rint a len­gyel kami­on­so­főr 2016. feb­ru­ár 27-én Magyar­or­szág érin­té­sé­vel Buka­rest­be tar­tott. 18 óra körül a jár­mű­sze­rel­vénnyel Derecs­kén az egyik üzemanyagtöltő-állomáson meg­állt, és műsza­ki prob­lé­mát ész­lelt a pót­ko­csi jobb hátsó dupla kere­ké­nek rög­zí­té­sé­nél, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a kere­ket kicse­ré­li. Ekkor érke­zett az üzemanyagtöltő-állomásra a vád­lott szin­tén len­gyel kol­lé­gá­ja, aki segí­tett a közel három órás munkában.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye