Főoldal » Archív » Vádemelés a kisújszállási gyilkossal szemben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2013. októ­ber 21-én a kora dél­előt­ti órák­ban egy kis­új­szál­lá­si csa­lá­di ház­ban 30 kés­szú­rás­sal meg­öl­te a köz­tisz­te­let­ben álló és méhész­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó sértettet.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kis­új­szál­lá­si gyilkos