Főoldal » Archív » Vádemelés a korrupt adóellenőrrel és társaival szemben

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt
emelt  vádat  egy  koráb­ban   adó­el­len­őr­ként  dol­go­zó  49  éves  nővel  és két
cég­ve­ze­tő­vel szem­ben  akik   külön­bö­ző,  a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal által
foly­ta­tott adó­el­len­őr­zé­sek kap­csán keve­red­tek kor­rup­ció gyanújába.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye  08.30.